GoSELLER - Sales Management App

Quản Lý Chi Tiết Đơn Nhập Hàng

Cùng Thông Tin Các Nhà Cung Cấp

Tính năng Quản lý nhà cung cấp giúp người bán theo dõi danh sách chi tiết đơn vị cung cấp hàng hóa của mình, giúp quản lý đa dạng nguồn cung hàng hóa hiệu quả. Qua đó, hạn chế tình trạng thiếu hay thừa hàng hóa, tiết kiệm tối đa thời gian và nhân lực.

Tính Năng Quản Lý Nhà Cung Cấp Hỗ Trợ

Xây Dựng Và Quản Lý Quy Trình Cung Ứng Chuyên Nghiệp Cho Nhà Bán Hàng

01

Tạo Mới Và Theo Dõi Thông Tin Nhà Cung Cấp

Tất cả thông tin của nhà cung cấp được hiển thị đầy đủ trên trang quản trị của GoSELL sau khi tạo, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý.
  • Thêm và tạo mới nhà cung cấp vào danh sách của cửa hàng.
  • Theo dõi và cập nhật đầy đủ thông tin của các nhà cung cấp theo mã, tên nhà cung cấp, email, số điện thoại.
  • Tìm kiếm nhà cung cấp theo tên hoặc theo mã.
Tạo Mới Và Theo Dõi Thông Tin Nhà Cung Cấp

02

Tạo Đơn Nhập Hàng Dễ Dàng, Nhanh Chóng

Tạo đơn nhập hàng nhanh chóng từ danh sách nhà cung cấp có sẵn trên hệ thống, tìm kiếm sản phẩm cần nhập theo tên, mã SKU, mã vạch.
  • Dễ dàng tạo đơn đặt hàng từ danh sách các nhà cung cấp có sẵn kèm theo chi nhánh nhập hàng.
  • Tùy chỉnh thông tin sản phẩm cần nhập (tên, số lượng, giá nhập, giảm giá, chi phí, tổng tiền,...).
  • Biết được hàng đã về kho hay chưa qua các trạng thái: Tạo đơn, đã duyệt, hoàn tất.
Tạo Đơn Nhập Hàng Dễ Dàng, Nhanh Chóng

03

Theo Dõi Chi Tiết Lịch Sử Và Tình Trạng Đặt Hàng Từ Nhà Cung Cấp

Nắm rõ toàn bộ quá trình nhập hàng thông qua các trạng thái được cập nhật cụ thể, theo dõi lịch sử nhập hàng.
  • Hiển thị toàn bộ danh sách đơn đặt hàng với các thông tin chi tiết (mã nhập hàng, tên nhà cung cấp, chi nhánh nhập hàng, kho hàng, tổng tiền, người tạo đơn, ngày tạo đơn,...).
  • Dễ dàng lọc và tìm kiếm đơn nhập hàng theo thời gian, theo trạng thái đơn hàng hoặc theo mã / tên nhà cung cấp.
Theo Dõi Chi Tiết Lịch Sử Và Tình Trạng Đặt Hàng Từ Nhà Cung Cấp

04

Phân Quyền Nhân Viên Quản Lý Nhà Cung Cấp

Nhà bán hàng có thể phân quyền cho các nhân viên để có thể tối ưu việc quản lý các nhà cung cấp.
  • Cho phép phân quyền cho nhân viên quản lý nhà cung cấp.
  • Dễ dàng tạo các ghi chú, thông tin quan trọng về đơn hàng hoặc nhà cung cấp.
Phân Quyền Nhân Viên Quản Lý Nhà Cung Cấp

Với tính năng quản lý nhà cung cấp, GoSELL giúp bạn quản lý từng đơn nhập hàng của nhà cung cấp, tạo quy trình khép kín giúp quản lý tất cả các bước nhập hàng, quản lý, tiêu thụ sản phẩm chỉ trên một nền tảng.
Mỗi thao tác thực hiện trên nền tảng GoSELL còn được quản lý và phân quyền cho nhân viên nhất định thực hiện, tìm hiểu thêm về tính năng quản lý nhân viên để biết thêm thông tin ngay.