Alibaba.com hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Alibaba.com hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

chuyển đổi ngôn ngữ hoạt động như thế nào?

Xác định hành vi người mua

Đối với việc tìm kiếm sản phẩm

Dù người mua có đến từ bất cứ đâu, bất kỳ từ khóa nào họ gõ vào để tìm kiếm sản phẩm đều sẽ đưa họ đến trang tìm kiếm với kết quả hiển thị sản phẩm đến từ nhiều quốc gia khách nhau với nội dung đã được thông dịch.

01 Người bán đăng sản phẩm với nội dung ở tiếng mẹ đẻ

Người bán đăng sản phẩm với nội dung ở tiếng mẹ đẻ

02 Nội dung sản phẩm được dịch sang 16 ngôn ngữ

Nội dung sản phẩm được dịch sang 16 ngôn ngữ

03 Người mua quốc tế dò sản phẩm

Người mua quốc tế dò sản phẩm

04 Sản phẩm của người bán được hiển thị

Sản phẩm của người bán được hiển thị
Đánh giá hiệu suất cửa hàng

Đối với tin nhắn hỏi sản phẩm

Giao tiếp trực tiếp với khách hàng theo thời gian thực giúp tăng đáng kể tỷ lệ chuyển đổi và đem đến sự hài lòng cao cho khách hàng, giúp bạn chốt được đơn hàng nhanh chóng.

01 Người mua quốc tế gửi tin nhắn

Người mua quốc tế gửi tin nhắn

02 Tin nhắn được dịch sang ngôn ngữ người bán

Tin nhắn được dịch sang ngôn ngữ người bán

03 Người bán trả lời tin nhắn

Người bán trả lời tin nhắn

04 Tin nhắn trả lời được dịch danh ngôn ngữ người mua

Tin nhắn trả lời được dịch danh ngôn ngữ người mua

CASE STUDY

Bạn đã sẵn sàng tiếp cận thị trường quốc tế chưa?