BẢNG GIÁ GoEXPORT

Chọn gói người bán bắt đầu một chương kinh doanh mới
(*) Bảng giá gia hạn cho một năm

Cao Cấp

$9,999

Nhận tư vấn

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Sản phẩm trưng bày 60
Nhận và trả lời yêu cầu (yêu cầu báo giá)
Yêu cầu báo giá hàng tháng 60 lần/tháng + 9 Green Pass Bonus
Tiếp thị thông minh $1000
Tài khoản phụ 10
Phân tích xu hướng từ khóa
Phân tích thị trường chuyên sâu
Dịch vụ khách hàng TV 1V1 hàng tháng
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
4 sao trực tiếp
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Nhận tư vấn

Nâng cao

$4,999

Nhận tư vấn

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Sản phẩm trưng bày 20
Nhận và trả lời yêu cầu (yêu cầu báo giá)
Yêu cầu báo giá hàng tháng 60 lần/tháng + 9 Green Pass Bonus
Tiếp thị thông minh $3000 + $600
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Phân tích thị trường chuyên sâu 3 tháng trải nghiệm miễn phí
Dịch vụ khách hàng 4 lần TV 1v1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
4 sao trực tiếp
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Nhận tư vấn

Tiêu chuẩn

$3,999

Nhận tư vấn

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Sản phẩm trưng bày 20
Nhận và trả lời yêu cầu (yêu cầu báo giá)
Yêu cầu báo giá hàng tháng 60 lần/tháng + 6 Green Pass Bonus
Tiếp thị thông minh $2000 + 16%
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Phân tích thị trường chuyên sâu 3 tháng trải nghiệm miễn phí
Dịch vụ khách hàng 4 lần TV 1v1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
4 sao trực tiếp
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Nhận tư vấn

Cơ bản

$2,999

Nhận tư vấn

Sản phẩm được đăng trong cửa hàng Không giới hạn
Sản phẩm trưng bày 20
Nhận và trả lời yêu cầu (yêu cầu báo giá)
Yêu cầu báo giá hàng tháng 60 lần/tháng + 3 Green Pass Bonus
Tiếp thị thông minh $1000 + 10%
Tài khoản phụ 5
Phân tích xu hướng từ khóa
Phân tích thị trường chuyên sâu 3 tháng trải nghiệm miễn phí
Dịch vụ khách hàng 4 lần TV 1v1 cùng chuyên gia Alibaba
Báo cáo dữ liệu
Thiết kế gian hàng chuyên nghiệp
Đào tạo vận hành cơ bản - nâng cao
Tích xanh verified
4 sao trực tiếp
Video thẩm định
Gian hàng độc quyền

Nhận tư vấn