GoSELLER - Sales Management App

Quản Lý Nhân Viên Hiệu Quả

Đánh Giá Chính Xác Hiệu Suất Làm Việc

Tính năng Quản lý nhân viên hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ hoạt động của nhân viên tại các chi nhánh. Đồng thời, quản lý thời gian và năng suất làm việc của từng nhân viên dễ dàng và chính xác.

Xây Dựng Quy Trình Quản Lý Nhân Viên Chuyên Nghiệp

Minh Bạch - Chính Xác - Nâng Cao Hiệu Suất Làm Việc Nhân Viên

01

Thêm Mới Và Phân Quyền Nhân Viên

Không cần nhập quá nhiều thông tin, chỉ với vài thao tác đơn giản bạn đã có thể thêm và phân quyền nhân viên thành công.
  • Cho phép thực hiện các tác vụ (tạo / xóa nhân viên, chỉnh sửa quyền truy cập, mở rộng / thu hẹp phân quyền nhân viên dễ dàng).
  • Cho phép tự do lựa chọn chi nhánh làm việc cho từng nhân viên, phân quyền cho từng nhân viên phụ trách những nhóm công việc cụ thể.
Thêm Mới Và Phân Quyền Nhân Viên

02

Kiểm Soát Danh Sách Phân Quyền Nhân Viên Chi Tiết

Nhận biết chính xác và kiểm soát chặt chẽ công việc của từng nhân viên, hỗ trợ xây dựng quy trình khen thưởng minh bạch.
  • Nhân viên không được cấp quyền sẽ không thể truy cập và nhìn thấy những thông tin đã cài đặt sẵn hay thông tin mật của doanh nghiệp.
  • Hiển thị tên nhân viên trong chi tiết đơn hàng, giúp nhận biết hiệu suất làm việc và kết quả bán hàng của từng nhân viên.
  • Cập nhật top nhân viên có doanh thu bán hàng tốt để dễ dàng lập danh sách khen thưởng.
Kiểm Soát Danh Sách Phân Quyền Nhân Viên Chi Tiết

Luôn đảm bảo tính minh bạch trong quá trình quản lý khi phân quyền và giới hạn quyền cho từng nhân viên của bạn.
Không chỉ trong quá trình vân hàng quản lý mà khi chăm sóc và tương tác với khách hàng, bạn cũng có thể phân khách hàng cho nhân viên chăm sóc cụ thể, tìm hiểu ngay tính năng này trên giải pháp GoSOCIAL.