Xóa Trang Nội Dung

Nếu có trang nào trên website không còn chính xác, hoặc không còn cần thiết với doanh nghiệp của bạn, bạn có thể thực hiện thao tác xóa trang nội dung nhanh chóng với GoSELL.

Hướng dẫn

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Trang

xoa trang

Bước 3: Chọn Trang bạn muốn xóa trong danh sách các trang ở phần Quản Lý Trang

Cách xóa trang nội dung

Bước 4: Click vào Icon sau để xóa Trang

xoa trang

Bước 5: Click vào OK để xác nhận xóa Trang

Click vào Hủy để hủy bỏ thao tác xóa Trang

xoa trang

Bước 6: Hoàn tất xóa Trang, click vào Đóng

xoa trang 10

Tham Khảo:Tạo Trang Nội Dung / Thêm Trang Nội Dung Mới