Cách Xóa Thanh Menu

Khi người bán muốn xóa thanh menu đang hiển thị, chỉ cần chọn phần Danh mục khác trong giao diện ở phần Tùy chỉnh

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Danh mục

Cách xóa danh mục

Bước 3: Chọn Thanh Menu chứa Danh mục muốn xóa

 

Bước 4: Click vào Icon xóa

Bước 5: Xác nhận bạn có đồng ý xóa danh mục này không

Click vào Hủy nếu không muốn xóa

Click vào OK nếu xác nhận xóa danh mục

 

Cách xóa danh mục

Bước 6: Hoàn tất việc xóa danh mục

 

Tham Khảo thêm:

Tạo Thanh Menu Mới

Cập Nhật Thanh Menu