Xóa Tài Khoản / Thông Tin Nhân Viên

Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn xóa thông tin nhân viên đã phân quyền trước đó hoàn toàn khỏi hệ thống thì thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn Xóa tài khoản / thông tin.

Click vào Icon để xóa ở cột Tác Vụ để hoàn tất Xóa

Tham Khảo: Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website