Xóa Tài Khoản/Thông Tin Nhân Viên


Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn thông tin nhân viên bạn đã phân quyền, đọc hướng dẫn xóa nhân viên tại đây

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn Xóa tài khoản/thông tin

Bước 4: Click vào Icon để xóa ở cột Tác Vụ để hoàn tất Xóa

Xem thêm:

Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Việt Nam Post

Tạo Trang Liên Hệ Dành Cho Shop Bán Sản Phẩm và Dịch Vụ