Cách Xóa Danh Mục Hiển Thị Trên Thanh Menu

Khi người bán muốn xóa danh mục cũ để phần Quản lý danh mục gọn gàng và sắp xếp tiện lợi thì hãy thao tác theo những bước dưới đây

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Danh mục

Cách Xóa Danh Mục Hiển Thị Trên Thanh Menu

Bước 3: Chọn Danh mục muốn xóa. Click vào icon xóa

Cách Xóa Danh Mục Hiển Thị Trên Thanh Menu

Bước 5: Xác nhận bạn có đồng ý xóa danh mục này không

Click vào Hủy nếu không muốn xóa

Click vào OK nếu xác nhận xóa danh mục

Bước 6: Hoàn tất việc xóa danh mục

Tham khảo:

Tạo Danh Mục Mới

Cập Nhật Danh Mục