Xóa Danh Mục


Khi người bán muốn xóa những danh mục cũ để phần Quản lý danh mục gọn gàng và sắp xếp tiện lợi thì hãy thao tác theo những bước dưới đây

Hướng dẫn:

 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Danh mục

 

xóa danh mục

 

Bước 3: Chọn Danh mục muốn xóa

xóa danh mục

 

Bước 4: Click vào icon xóa

Bước 5: Xác nhận bạn có đồng ý xóa danh mục này không

  • Click vào Hủy nếu không muốn xóa
  • Click vào OK nếu xác nhận xóa danh mục

 xóa danh mục

Bước 6: Hoàn tất việc xóa danh mục

Bạn có thể xem một số bài viết về Tạo danh mục và thanh menu tại đây