Tích Hợp Vận Chuyển VNPOST


Bạn muốn kết nối thêm đối tác giao hàng vận chuyển sản phẩm từ nhà vận chuyển VNPOST, hãy thực hiện từng bước để thiết lập kết nối với đối tác giao hàng VNPOST

Yêu cầu từ nhà vận chuyển VNPOST cho chủ shop : địa chỉ kho hàng ( nơi nhận hàng ) phải ở thành phố Hồ Chí Minh

 

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Giao Hàng & Thanh Toán

Bước 3: Chọn phần Giao Hàng

Bước 4: Chọn phần VNPOST

Bước 5: Click vào nút Kích Hoạt

Bước 6: Chọn Khu Vực Hỗ Trợ

Chọn Tất Cả để chọn tất cả Tỉnh / Thành Phố đối tác Giao Hàng vận chuyển tận nới đến những tỉnh thành phố shop muốn

Hoặc Shop có thể tùy chỉnh chọn số lượng tỉnh thành phố hỗ trợ giao hàng mong muốn

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, kết nối đối tác vận chuyển thành công 

Xem thêm một số bài viết về cài đặt kết nối đối tác vận chuyển tại đây