Kích Hoạt Tự Vận Chuyển


Khách hàng của bạn sẽ dễ dàng lựa chọn đơn vị giao hàng và mức phí vận chuyển phù hợp với các đối tác vận chuyển tích hợp sẵn trong hệ thống quản lý GoSell.

 

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard

Bước 2: Click vào Cài Đặt,

Bước 3: Chọn phần Giao Hàng & Thanh Toán

Bước 4: Chọn mục Giao Hàng

Bước 5: Chọn Tự Vận Chuyển

Bước 6: Click vào nút Kích Hoạt

Bước 7: Nhập hoặc Chọn Khu Vực Hỗ Trợ (Tỉnh / Thành Phố bạn hỗ trợ giao hàng tận nơi)

Chọn Tất Cả để chọn 64 Tỉnh / Thành Phố hỗ trợ giao hàng tận nơi

Bước 8: Chọn phần Phí Vận Chuyển (Nội Thành)

Bước 9: Nhập phí giao hàng trong cùng tỉnh / thành với khách hàng

Bước 10: Chọn phần Phí Vận Chuyển (Ngoại Thành)

Bước 11: Nhập phí giao hàng khác tỉnh / thành với khách hàng

Bước 12: Click vào nút Lưu để tích hợp vận chuyển Giao Hàng Nhanh thành công