Hướng dẫn phân quyền số thuê bao cho nhân viên telesales


Mỗi số máy nhánh thuê bao đã đăng ký trên tài khoản GoSELL muốn thực hiện cuộc gọi, người bán cần phải phân quyền thuê bao đó cho nhân sự của mình.

Sau khi kích hoạt Tổng Đài, bạn có thể phân quyền thuê bao đầu nhánh cho tài khoản nhân viên

Mỗi nhân viên là 1 đầu nhánh thuê bao, các nhân viên khi đã được phân quyền, thì có thể gọi trực tiếp cho các khách hàng trong hệ thống CRM để bán hàng, telesales, gọi điện, chốt đơn, xác nhận đơn đến số điện thoại khách hàng.

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản trị GoSELL

Bước 2: Vào Cài đặt. Chọn Quản lý nhân viên

Bước 3: Chọn đầu nhánh thuê bao

Khi nhân viên ngừng hoạt động hoặc không còn làm việc ở đội ngũ, người bán có thể chuyển đầu nhánh thuê bao cho tài khoản nhân viên khác hoặc gán thuê bao cho tài khoản nhân viên mới