Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên

Khi nhân sự chuyển bộ phận hoặc chuyển nhiệm vụ trong một tổ chức và bạn muốn cập nhật chức năng của nhân viên trong Trang Quản Trị – Dashboard của nhân sự giúp bạn hỗ trợ tốt hơn trong các bộ phân khác, hãy xem kỹ bài viết nội dung hướng dẫn sau

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên

 

Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn chỉnh sửa, cập nhật tính năng, thay đổi thông tin

Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên

Bước 4: Click vào icon Chỉnh Sửa phần Tác Vụ

Bước 5: Cập nhật, chỉnh sửa, thay đổi thông tin phân quyền

Bước 6: Click hoàn tất để hoàn tất cập nhật thông tin phân quyền

Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên

Tham Khảo: Vô Hiệu Hóa Tài Khoản GoCALL Của Nhân Viên