Cập Nhật Thanh Menu


Với tính năng này người bán có khả năng cập nhật lại hoặc quản lý menu / danh mục website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu tập mình có

Yêu cầu tối thiểu:

  • Bộ sưu tập đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Bộ sưu tập tại đây )

  • Trang đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Trang tại đây

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Tùy chỉnh

Bước 3: Click vào Theme – Giao diện chủ shop đang sử dụng, click vào Chỉnh sửa

Bước 4: Chọn phần Danh mục ( Web ), click vào Danh mục ( Web )

Bước 5: Chọn phần Danh mục

Bước 6: Chọn Danh mục đã tạo

Bước 7: Click vào Áp dụng để hoàn tất, thay đổi cập nhật thành công

Bạn có thể xem một số bài viết về cập nhật trang nội dung bài viết tại đây