Cập Nhật Danh Mục


Với tính năng này người bán có khả năng cập nhật lại hoặc quản lý menu / danh mục website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu tập mình có

Yêu cầu tối thiểu:

  • Bộ sưu tập đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Bộ sưu tập tại đây )

  • Trang đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Trang tại đây )

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

cập nhật danh mục

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Danh mục

Bước 3: Chọn phần Danh mục muốn cập nhật

cập nhật danh mục

Bước 4: Click vào Icon Chỉnh sửa ở phần Tác vụ của Danh mục muốn cập nhật

Bước 5: Tùy chỉnh / Thay đổi tiêu đề Danh mụctên Danh mục nhỏ, liên kết Danh mục, thay đổi Danh mục gốc theo mong muốn của chủ shop

cập nhật danh mục

Bước 6: Click vào Lưu để hoàn tất, thay đổi cập nhật thành công

Bạn có thể xem bài viết về hướng dẫn tạo danh mục tại đây