Bình Luận Trực Tiếp Livestream Trên App GoSELLER

Người bán có thể mở rộng kênh tiếp cận qua phương thức bán hàng qua livestream, danh sách các video livestream người bán thực hiện sẽ hiển thị trên Website Thương Mại Điện Tử GoMUA

Các khách hàng cần tạo tài khoản, đăng nhập vào để có thể xem livestream và bình luận trên video trực tiếp người bán

 

Phần bình luận livestream khách hàng cần kéo xuống bên dưới trang và nhập bình luận tại ô trống.

 

Người bán có thể dễ dàng nhanh chóng phản hồi những bình luận của khách hàng tại ô Nhập Bình Luận

Để dễ dàng phản hồi nhiều bình luận cùng lúc, người bán có thể tạo thêm nhiều tài khoản trên GoMUA hoặc sử dụng tài khoản chính tạo thêm tài khoản cho nhân viên để nhân sự của bạn có thể trả lời và chốt đơn trên livestream nhanh chóng.