Bắt đầu phát triển doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay cùng gói giải pháp phù hợp

(Áp dụng từ ngày 01/06/2023)

Startup

Hỗ trợ tạo dựng thương hiệu và quản lý hoạt động kinh doanh Online nhờ những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất.

43.000đ / Ngày

PHỔ BIẾN NHẤT

Enterprise

Chuyển đối số toàn diện cho doanh nghiệp với bộ công cụ hỗ trợ đắc lực giúp quản lý tất cả các kênh bán hàng và tăng trưởng doanh thu nhanh chóng.

106.000đ / Ngày

OAO Plus

Giải pháp chuyển đối số cho doanh nghiệp tích hợp những công cụ tiện ích hỗ trợ tối ưu hiệu quả quản lý từ cửa hàng vật lý, app điện thoại, mạng xã hội, đến website bán hàng.

117.000 / Ngày

Lưu ý:

- Giá chưa bao gồm 10% VAT.