GoCall

POS FnB

1 năm

499.000đ / tháng

5.988.000đ / năm

2 năm

463.750đ / tháng

11.130.000 đ / năm

3 năm

448.889 đ / tháng

16.160.000 đ / năm

5 năm

424.000 đ / tháng

25.440.000 đ / năm

10 năm

349.000 đ / tháng

41.880.000 đ / năm

Đa chi nhánh

1 - 5 Chi nhánh

399.000đ / tháng / chi nhánh

4.788.000đ / năm / chi nhánh

6 - 10 Chi nhánh

378.333đ / tháng / chi nhánh

4.540.000đ / năm / chi nhánh

>= 11 Chi nhánh

358.333đ / tháng / chi nhánh

4.300.000đ / năm / chi nhánh

Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT