GoCall

POS F&B

1 năm

483.333đ / tháng

5.800.000đ / năm

2 năm

458.333đ / tháng

11.000.000đ / năm

3 năm

430.555đ / tháng

15.500.000đ / năm

5 năm

408.333đ / tháng

24.500.000đ / năm

10 năm

383.333đ / tháng

46.000.000đ / năm

APP F&B

1 năm

816.667đ / tháng

9.800.000đ / năm

2 năm

791.667đ / tháng

19.000.000đ / năm

3 năm

722.222đ / tháng

26.000.000đ / năm

5 năm

683.333đ / tháng

41.000.000đ / năm

10 năm

650.000đ / tháng

78.000.000đ / năm

WEB F&B

1 năm

541.667đ / tháng

6.500.000đ / năm

2 năm

520.833đ / tháng

12.500.000đ / năm

3 năm

486.111đ / tháng

17.500.000đ / năm

5 năm

458.333đ / tháng

27.500.000đ / năm

10 năm

433.333đ / tháng

52.000.000đ / năm

Đa chi nhánh

1 - 5 Chi nhánh

400.000đ / tháng / chi nhánh

4.800.000đ / năm / chi nhánh

6 - 10 Chi nhánh

375.000đ / tháng / chi nhánh

4.500.000đ / năm / chi nhánh

> 10 Chi nhánh

358.333đ / tháng / chi nhánh

4.300.000đ / năm / chi nhánh

Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm 10% VAT

Bảng giá thiết bị phần cứng

Máy in mã vạch

1.620.000đ

Máy quét mã vạch

1.350.000đ

Máy in hoá đơn

1.250.000đ

Màn hình cảm ứng cho nhà bếp

9.300.000đ

Két tiền

650.000đ

Máy bán hàng cho lễ tân

11.800.000đ

Lưu ý:

- Giá trên không bao gồm phí ship.

- Giá chưa bao gồm 10% VAT.