We Are Very Committed To Providing Our GoEXPORT Users
With A Professional Service And Comprehensive Support

Multi channel

Multi channel

Guarantee exceptional support through phone, email, Facebook, Zalo... All from one place.

Get you started

Get you started

Give you instructions on how to sign up an Alibaba.com account and get verification.

Training courses

Training courses

Register courses for you so that you can know how to use and exploit Alibaba.com features effectively.

Files preparation

Files preparation

Provide you with designs including: Interface, logo, company overview, images and content, etc.

English translation

English translation

Have some of your documents translated into English.

Logistics

Logistics

Suggest professional logistics services with competitive rates.

Product listing

Product listing

Optimise your product name and content, as well as product showcase to get more impressions.

Run marketing campaigns

Run marketing campaigns

Give you advise to make your plans more effective and efficient with Keyword advertising and smart marketing tools.

Customer Feedback

ÔNG DAVID LIN

ÔNG DAVID LIN

Người sáng lập Riat Food & Drink Co., Ltd.

15 năm trước tôi bắt đầu với một giấc mơ trở thành nơi sản xuất nước trái cây hàng đầu thế giới, Alibaba.com giúp giấc mơ biến thành hiện thực và thậm chí lớn hơn. Trong tương lai, chúng tôi muốn mơ cao hơn nữa và đi xa hơn nữa để có thể ghi dấu ấn của Việt Nam lên bản đồ nước trái cây thế giới

ÔNG VŨ TRUNG SƠN

ÔNG VŨ TRUNG SƠN

Giám đốc Vietnam Agarwood Center JSC

Đồng hành với GoEXPORT - Alibaba.com, chúng tôi từ một công ty khởi nghiệp nhỏ đã phát triển thành Tập đoàn Zensa với 3 công ty con: Trầm Thiền, Nhang Thiền và Vietnam Agarwood Center JSC. Không chỉ muốn cung cấp trầm hương cho thế giới, chúng tôi còn muốn xây dựng một thương hiệu đại diện cho sản phẩm trầm hương Việt Nam. Mơ cao hơn và đi xa hơn cùng với GoEXPORT - Alibaba.com

CASE STUDY

Are you ready to enter the international market?