BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG

A. DÀNH CHO GOSELL

I. DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI THAM GIA

1. Gói dịch vụ dành cho GoWeb & GoAPP

DỊCH VỤ GIÁ (VNĐ)

Thiết kế 1 logo đơn giản gồm tên cửa hàng theo kiểu chữ và màu sắc theo yêu cầu, nền đơn sắc, không có biểu tượng:

- Có 3 phương án logo

- Chỉnh sửa 3 lần

500.000

Thiết kế 2 banner chính và 1 banner phụ, chỉnh sửa 3 lần

900.000

Đăng 20 sản phẩm

400.000

Thiết lập giao diện:

- Chọn giao diện trong kho giao diện mẫu

- Tạo danh mục sản phẩm, bộ sưu tập sản phẩm và dịch vụ

- Thiết lập phương thức vận chuyển và thanh toán

- Thiết lập bản đồ cho địa chỉ cửa hàng

- Kích hoạt tính năng GoChat

700.000

Tổng giá trị

2.500.000

Ghi chú:

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn của CS bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Ý tưởng thiết kế logo & banner

- Thông tin sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, Giá bán, Số lượng tồn kho, Thông tin đóng góí, Bộ sưu tập sản phẩm

- Hình ảnh sản phẩm (2 – 4 ảnh/ sản phẩm, kích thước 640x640 px, chất lượng ảnh 1.5 MB – 3MB

- Không hỗ trợ tải hình ảnh và sao chép nội dung từ website khác

2. Gói dịch vụ dành cho GoLead

Dịch vụ Giá (VNĐ)

Thiết kế 1 logo đơn giản gồm tên cửa hàng theo kiểu chữ và màu sắc theo yêu cầu, nền đơn sắc, không có biểu tượng:

- Có 3 phương án logo

- Chỉnh sửa 3 lần

500.000

Thiết kế 2 banner, chỉnh sửa 3 lần

600.000

Tổng giá trị

1.100.000

Ghi chú:

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn của CS bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Ý tưởng thiết kế logo & banner

- Thông tin sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, Giá bán, Số lượng tồn kho, Thông tin đóng góí, Bộ sưu tập sản phẩm

- Hình ảnh sản phẩm (2 – 4 ảnh/ sản phẩm, kích thước 640x640 px, chất lượng ảnh 1.5 MB – 3MB

3. Gói dịch vụ dành cho GoPos

Dịch vụ Giá (VNĐ)

Đăng 20 sản phẩm

400.000

Tổng giá trị

400.000

Ghi chú:

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn của CS bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Thông tin sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, Giá bán, Số lượng tồn kho, Thông tin đóng góí, Bộ sưu tập sản phẩm

- Hình ảnh sản phẩm (2 – 4 ảnh/ sản phẩm, kích thước 640x640 px, chất lượng ảnh 1.5 MB – 3MB

II. DỊCH VỤ BỔ SUNG DÀNH CHO GOSELL

1. Các dịch vụ cơ bản

Dịch vụ cơ bản Giá (VNĐ)

Thiết kế logo thương hiệu

- Có 3 phương án logo

- Chỉnh sửa 3 lần

1.000.000/logo

Thiết lập giao diện Landing Page:

- Thiết kế 1 logo thương hiệu, 2 – 4 banner

- Chọn giao diện từ kho giao diện mẫu

- Thiết kế Landing Page theo mẫu (chỉnh sửa 3 lần)

* Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết theo hướng dẫn

1.000.000/Landing Page

Dịch thuật

100.000/300 từ

Thiết kế banner, chỉnh sửa 3 lần

300.000/banner

Đăng sản phẩm lên website (Khách hàng cung cấp thông tin và hình ảnh sản phẩm theo yêu cầu)

Từ 1 đến 100 sản phẩm: 20.000/sản phẩm

Từ 101 đến 500 sản phẩm: 18.000/sản phẩm

Từ 501 đến 1000 sản phẩm: 16.000/sản phẩm

Trên 1000 sản phẩm: 15.000/sản phẩm

Chụp hình sản phẩm:

- 5 hình cho sản phẩm

- Chỉnh sửa, tách nền

* Khách hàng trả phí vận chuyển mẫu 2 chiều đến văn phòng công ty Mediastep

* Nếu khách hàng có nhu cầu đến văn phòng khách chụp ảnh, liên hệ CS để báo giá chi tiết

100.000/sản phẩm

Tạo tài khoản người bán trên Shopee

- Đăng ký tài khoản người bán

- Đăng tải logo, banner (do khách hàng cung cấp)

- Thiết lập phương thức vận chuyển, tài khoản ngân hàng, địa điểm kho hàng

- Kết nối tài khoản bán hàng Shopee với GoSell

* Khách hàng cung cấp số điện thoại chưa bao giờ đăng ký tài khoản của Shopee và chứng minh nhân dân

300.000/tài khoản

1.Đăng tải 20 sản phẩm/dịch vụ (cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ để tăng lượng SEO, lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi)

2.Viết được 5 blog/tháng (sử dụng từ khoá theo trend để tăng lượng truy cập)

3.Kết nối với GG Analytic

4.Theo dõi báo cáo lượng truy cập định kỳ (theo hàng tuần)

5.Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành

6.Gửi 5 email tuỳ chỉnh đến cho khách hàng khi có sự đồng ý

7.Thiết lập GG Shopping

8.Gửi 5 thông báo đẩy đến từng phân khúc khách hàng (khi có dùng GoAPP)

9.Cài đặt Fb, Zalo và quản lý hộp thư thoại của GoSELL (nếu có dùng GoSOCIAL)

10.Hỗ trợ đào tạo nhân viên sử dụng GoPOS (nếu có dùng GoPOS)

11.Cải thiện chất lượng nội dung trên landing page để tăng lượng truy cập và thu thập nhiều thông tin khách hàng (nếu có dùng landing page)

12.Xây dựng chiến lược và áp dụng chiến lược: lưu thông tin mọi khách hàng online và offline và hệ thống CRM

7.000.000/tháng

1.Đăng tải 20 sản phẩm/dịch vụ (cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ để tăng lượng SEO, lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi)

2.Viết được 5 blog/tháng (sử dụng từ khoá theo trend để tăng lượng truy cập)

3.Kết nối với GG Analytic

4.Theo dõi báo cáo lượng truy cập định kỳ (theo hàng tuần)

5.Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành

6.Gửi 5 email tuỳ chỉnh đến cho khách hàng khi có sự đồng ý

7.Thiết lập GG Shopping

8.Gửi 5 thông báo đẩy đến từng phân khúc khách hàng (khi có dùng GoAPP)

9.Cài đặt Fb, Zalo và quản lý hộp thư thoại của GoSELL (nếu có dùng GoSOCIAL)

10.Hỗ trợ đào tạo nhân viên sử dụng GoPOS (nếu có dùng GoPOS)

11.Cải thiện chất lượng nội dung trên landing page để tăng lượng truy cập và thu thập nhiều thông tin khách hàng (nếu có dùng landing page)

12.Xây dựng chiến lược và áp dụng chiến lược: lưu thông tin mọi khách hàng online và offline và hệ thống CRM

18.000.000/3 tháng

1.Đăng tải 20 sản phẩm/dịch vụ (cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ để tăng lượng SEO, lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi)

2.Viết được 5 blog/tháng (sử dụng từ khoá theo trend để tăng lượng truy cập)

3.Kết nối với GG Analytic

4.Theo dõi báo cáo lượng truy cập định kỳ (theo hàng tuần)

5.Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành

6.Gửi 5 email tuỳ chỉnh đến cho khách hàng khi có sự đồng ý

7.Thiết lập GG Shopping

8.Gửi 5 thông báo đẩy đến từng phân khúc khách hàng (khi có dùng GoAPP)

9.Cài đặt Fb, Zalo và quản lý hộp thư thoại của GoSELL (nếu có dùng GoSOCIAL)

10.Hỗ trợ đào tạo nhân viên sử dụng GoPOS (nếu có dùng GoPOS)

11.Cải thiện chất lượng nội dung trên landing page để tăng lượng truy cập và thu thập nhiều thông tin khách hàng (nếu có dùng landing page)

12.Xây dựng chiến lược và áp dụng chiến lược: lưu thông tin mọi khách hàng online và offline và hệ thống CRM

30.000.000/6 tháng

1.Đăng tải 20 sản phẩm/dịch vụ (cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ để tăng lượng SEO, lượng truy cập và tỷ lệ chuyển đổi)

2.Viết được 5 blog/tháng (sử dụng từ khoá theo trend để tăng lượng truy cập)

3.Kết nối với GG Analytic

4.Theo dõi báo cáo lượng truy cập định kỳ (theo hàng tuần)

5.Thiết lập chương trình khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành

6.Gửi 5 email tuỳ chỉnh đến cho khách hàng khi có sự đồng ý

7.Thiết lập GG Shopping

8.Gửi 5 thông báo đẩy đến từng phân khúc khách hàng (khi có dùng GoAPP)

9.Cài đặt Fb, Zalo và quản lý hộp thư thoại của GoSELL (nếu có dùng GoSOCIAL)

10.Hỗ trợ đào tạo nhân viên sử dụng GoPOS (nếu có dùng GoPOS)

11.Cải thiện chất lượng nội dung trên landing page để tăng lượng truy cập và thu thập nhiều thông tin khách hàng (nếu có dùng landing page)

12.Xây dựng chiến lược và áp dụng chiến lược: lưu thông tin mọi khách hàng online và offline và hệ thống CRM

50.000.000/12 tháng

Tạo tài khoản người bán trên Lazada (không phải tài khoản Lazada Mall):

- Đăng ký tài khoản người bán

- Đăng tải logo, banner (do khách hàng cung cấp)

- Thiết lập phương thức vận chuyển, tài khoản ngân hàng, địa điểm kho hàng

- Kết nối tài khoản bán hàng Lazada với GoSell

* Khách hàng cung cấp số điện thoại chưa bao giờ đăng ký tài khoản của Lazada và chứng minh nhân dân

300.000/tài khoản

Đồng bộ sản phẩm từ GoSell lên cửa hàng Shopee

* Sản phẩm ở GoSell phải có đầy đủ thông tin về giá, trọng lượng, kích thước đóng gói, số lượng tồn kho

20.000/sản phẩm

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập sản phẩm tương ứng trên GoSell sau khi đồng bộ từ Shopee

* Bộ sưu tập sản phẩm ở GoSell phải giống với Shopee

20.000/sản phẩm

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập sản phẩm tương ứng trên GoSell sau khi đồng bộ từ Lazada

* Bộ sưu tập sản phẩm ở GoSell phải giống với Lazada

20.000/sản phẩm

Viết bài Giới thiệu cửa hàng chuẩn SEO (tối đa 500 từ, và 1 hình ảnh)

* Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết theo hướng dẫn

500.000/bài viết

Viết email marketing (tối đa 300 từ, 1 – 2 hình ảnh)

* Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết theo hướng dẫn

300.000/email

Thiết lập giao diện website/app:

- Chọn giao diện từ kho giao diện mẫu

- Tạo thanh danh mục, bộ sưu tập sản phẩm/dịch vụ

- Thiết kế 1 logo thương hiệu, 2 – 4 banner

- Viết bài Giới thiệu cửa hàng chuẩn SEO (tối đa 500 từ, và 1 hình ảnh)

- Tạo mẫu Liên hệ & Bản đồ

* Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết theo hướng dẫn

2.600.000/giao diện

Gói thiết kế Hình ảnh sản phẩm

- Giá 1 sản phẩm là 50.000 1 sản phẩm thiết kế 4-5 hình ảnh

Hình ảnh sản phầm sẽ do khách hàng cung cấp

50.000

2. Các dịch vụ nâng cao

Dịch vụ nâng cao Giá (VNĐ)

Tư vấn trực tuyến về Google Ads:

- Cách thiết lập Google Analytics

- Cách xem báo cáo Google Analytics

- Kiến thức cơ bản về quảng cáo trên Google

1.000.000/2 giờ tư vấn trực tuyến

Tư vấn trực tuyến về Facebook Ads:

- Cách thiết lập Facebook Pixel

- Cách xem và phân tích báo cáo trên Facebook

- Kiến thức cơ bản về quảng cáo trên Facebook

- Sáng tạo nội dung trên Facebook (cách xây dựng nội dung trên mạng xã hội: tạo nội dung định dạng văn bản/hình ảnh)

1.000.000/2 giờ tư vấn trực tuyến

Tư vấn chung tại văn phòng công ty Mediastep hoặc trực tuyến

300.000/giờ

Viết bài đăng facebook để chạy quảng cáo

200.000/bài đăng

Chạy quảng cáo Facebook ngân sách theo yêu cầu

Cài đặt Facebook Pixel

Chạy các dạng quảng cáo Facebook khác nhau như (nhận diện thương hiệu, độ tiếp cận, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, video, lượt click, lượt xem trang web, cài đặt ứng dụng)

Tư vấn nội dung chạy quảng cáo (tránh những từ khoá vi phạm chính sách Facebook)

* Nội dung hình ảnh phải cho quảng cáo phải do khách hàng cung cấp.

20% ngân sách quảng cáo

Chạy quảng cáo Google ngân sách theo yêu cầu

cài đặt Google Tag Manage

cài đặt Google Analytics

báo cáo lượng người xem trang web

Youtube Ads

theo dõi thông tin người xem (theo địa lý khu vực của đa số người xem) để xác định đúng tệp đối tượng khách hàng tương lai

hỗ trợ khắc phục về kỹ thuật (Google Search Console) (dùng cho từ khoá SEO hoặc những lỗi về javascript, lỗi server, lỗi tương thích thiết bị...)

cải thiện thứ hạng của trang trên trang kết quả tìm kiếm

Google Shopping Ads

Báo cáo phân tích chi tiết về SEO (bao gồm đề xuất từ khoá, cải thiện bộ từ khoá, định hướng bài viết để tăng thứ hạng tìm kiếm)

bộ 50 từ khoá để tăng lượng tìm kiếm (liên quan đến doanh nghiệp hoặc dịch vụ của bạn)

20% ngân sách quảng cáo

Gói quay video marketing :

Khách hàng sẽ cung cấp ý tưởng video cho team MKT sau đó MKT sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị và viết kịch bản.

MKT sẽ chỉnh sửa video tối đa 3 lần dựa trên feedbacks của khách hàng. Kể từ lần thứ 4 trở đi, khách hàng muốn chỉnh sửa thêm phải trả phí 500 000 VND/lần.

Độ dài tổng của video là từ 3 đến 5 phút.

Công ty chúng tôi sẽ giữ source gốc của video và gửi bản cuối cùng (đã qua chỉnh sửa) cho khách hàng.

Video demo đầu tiên sẽ được gửi tới khách hàng trong vòng 10 ngày sau khi ngày bấm máy cuối cùng kết thúc.

Địa điểm quay sẽ cách HCM tối đa 50km (nếu xa hơn, chi phí di chuyển cần được bàn bạc xem xét lại)

25.000.000

Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn tại địa điểm theo yêu cầu sẽ phụ thu thêm 50% phí tư vấn trên một giờ

Nếu địa điểm tư vấn ngoài khu vực Hồ Chí Minh, khách sẽ thanh toán thêm chi phí đi lại 2 chiều, khách sạn và ăn uống

B. DÀNH CHO GOEXPORT

I. DỊCH VỤ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THAM GIA GOEXPORT

Dịch vụ tặng kèm Giá (VNĐ)

Thiết kế 1 logo đơn giản gồm tên cửa hàng theo kiểu chữ và màu sắc theo yêu cầu, nền đơn sắc, không có biểu tượng:

- Có 3 phương án logo

- Chỉnh sửa 3 lần

500.000

Thiết kế banner, chỉnh sửa 3 lần

300.000/banner

Thiế kế 1 minisite

- Gồm 2 banner chính

- Chỉnh sửa 3 lần

1.500.000

Đăng 60 sản phẩm

4.000.000

Dịch bài Giới thiệu công ty & Lý do chọn chúng tôi

500.000

Tổng giá trị

6.500.000

Ghi chú:

Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn của CS bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Ý tưởng thiết kế logo & banner

- Thông tin sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm, Giá bán, Số lượng tồn kho, Thông tin đóng góí, Bộ sưu tập sản phẩm

- Hình ảnh sản phẩm (2 – 4 ảnh/ sản phẩm, kích thước 640x640 px, chất lượng ảnh 1.5 MB – 3MB

- Chọn giao diện minisite trong kho giao diện mẫu

II. DỊCH VỤ BỔ SUNG DÀNH CHO GOEXPORT

Dịch vụ thu phí Giá (VNĐ)

Thiết kế minisite:

- Gồm 2 banner chính

- Chỉnh sửa 3 lần

1.500.000/minisite

Đăng sản phẩm

* Khách hàng lựa chọn mô tả sản phẩm trong kho giao diện mẫu

100.000/sản phẩm

Trả lời tất cả các tin nhắn và email của khách hàng trong vòng 24 giờ, đánh giá chất lượng và lập báo cáo tuần

* Khách hàng cần cung cấp tài khoản Alibaba

5.000.000/tháng

Dịch thuật

100.000/300 từ

Tư vấn chung tại văn phòng công ty Mediastep hoặc trực tuyến

500.000/1 giờ

Quản trị tài khoản Alibaba

- Đăng thêm sản phẩm mới và tối ưu từ khóa thường xuyên để có lượt hiển thị cao

- Phản hồi tất cả tin nhắn và email của khách hàng trong vòng 12 giờ, chăm sóc khách hàng cũ

- Tìm thư hỏi hàng thích hợp để báo giá nhanh chóng

- Hỗ trợ tìm nhà vận chuyển phù hợp khi có đơn hàng

- Tư vấn chiến lược marketing phù hợp để chạy quảng cáo

* Cam kết đạt xếp hạng sao trên gian hàng để thu hút được nhiều khách hàng

* Khách hàng cần cung cấp tài khoản Alibaba

7.000.000/tháng

Quản trị tài khoản Alibaba

- Đăng thêm sản phẩm mới và tối ưu từ khóa thường xuyên để có lượt hiển thị cao

- Phản hồi tất cả tin nhắn và email của khách hàng trong vòng 12 giờ, chăm sóc khách hàng cũ

- Tìm thư hỏi hàng thích hợp để báo giá nhanh chóng

- Hỗ trợ tìm nhà vận chuyển phù hợp khi có đơn hàng

- Tư vấn chiến lược marketing phù hợp để chạy quảng cáo

* Cam kết đạt xếp hạng sao trên gian hàng để thu hút được nhiều khách hàng

* Khách hàng cần cung cấp tài khoản Alibaba

18.000.000/3 tháng

Quản trị tài khoản Alibaba

- Đăng thêm sản phẩm mới và tối ưu từ khóa thường xuyên để có lượt hiển thị cao

- Phản hồi tất cả tin nhắn và email của khách hàng trong vòng 12 giờ, chăm sóc khách hàng cũ

- Tìm thư hỏi hàng thích hợp để báo giá nhanh chóng

- Hỗ trợ tìm nhà vận chuyển phù hợp khi có đơn hàng

- Tư vấn chiến lược marketing phù hợp để chạy quảng cáo

* Cam kết đạt xếp hạng sao trên gian hàng để thu hút được nhiều khách hàng

* Khách hàng cần cung cấp tài khoản Alibaba

30.000.000/6 tháng

Quản trị tài khoản Alibaba

- Đăng thêm sản phẩm mới và tối ưu từ khóa thường xuyên để có lượt hiển thị cao

- Phản hồi tất cả tin nhắn và email của khách hàng trong vòng 12 giờ, chăm sóc khách hàng cũ

- Tìm thư hỏi hàng thích hợp để báo giá nhanh chóng

- Hỗ trợ tìm nhà vận chuyển phù hợp khi có đơn hàng

- Tư vấn chiến lược marketing phù hợp để chạy quảng cáo

* Cam kết đạt xếp hạng sao trên gian hàng để thu hút được nhiều khách hàng

* Khách hàng cần cung cấp tài khoản Alibaba

50.000.000/12 tháng

Nếu khách hàng có nhu cầu tư vấn tại địa điểm theo yêu cầu sẽ phụ thu thêm 50% phí tư vấn trên một giờ

Nếu địa điểm tư vấn ngoài khu vực Hồ Chí Minh, khách sẽ thanh toán thêm chi phí đi lại 2 chiều, khách sạn và ăn uống.

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2021 đến khi có thông báo mới thay thế.

Bảng giá thiết bị GoPOS

Máy in RICHTA K58

400.000đ

Máy in RICHTA K80

900.000đ

Thiết bị quẹt thẻ thanh toán

1.800.000đ

Thiết bị quẹt thẻ thanh toán thông minh

4.990.000đ

Thiết bị cầm tay POS

4.800.000đ

Giấy in K57 (100 cuộn - K57x45)

550.000đ

Giấy in K80 (50 cuộn - K80x80)

1.283.333đ

Ngăn tính tiền

650.000đ

Máy in mã vạch

1.300.000đ

Máy quét mã vạch 1D (Barcode)

420.000đ

Tem in mã vạch (50 cuộn - 35x22mm)

1.900.000đ

Máy quét mã vạch 1D + 2D (Barcode + QR)

1.090.000đ

Lưu ý:

- Giá trên không bao gồm phí ship.

- Giá chưa bao gồm 10% VAT.